Laravel Accessors & Mutators

Türkçe’de Erişimciler & Mutasyonerler olarak adlandırabiliriz. Accessors kelimesini get olarak Mutators kelimesini ise set olarak düşünebilirsiniz veri okuma durumunda accessors ve ekleme ve güncelleme durumlarında mutators devreye girecek. Aşağıdaki örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Bir Erişimci Tanımlama Bir erişimci tanımlamak için önce modelimize bir foksiyon tanımlamalıyız…

Laravel ile Soft Deleting (Yazılımsal Silme)

Aslında veritabanınızdaki kayıtları kaldırmanın yanı sıra, Eloquent modeli “Soft Deleting” de yapabiliyor. Model Soft Deleting ile silindiğinde, aslında veritabanından kaldırılmazlar. Bunun yerine deleted_at sütununa tarih ve saat eklenir. Bir modelde boş olmayan bir deleted_at değere sahipse, model Soft Deleting ile silinmiştir. Soft Deleting nasıl aktif…

Laravel ile Eloquent Scope Kullanımı

Sorgu Kapsamları Laravel‘de Eloquent ORM(Object Relation Mapping) sınıfını kullanarak uzun uzun SQL sorguları yazmaktan kurtuluruz. Bu makalede Eloquent modellerine alt fonksiyonlar yazarak bunları proje sürecinde bir çok yerde kullanarak sizi tekrara düşmekten kurtaran bir çözümdür. Örnek: Makaleler::all(); bu geriye tüm kayıtları döndürür. Ama bizim ihtiyacımız…